Aleksandra Chciuk

Aleksandra Chciuk zajmuje się sztukami wizualnymi oraz kompozycją muzyczną, pianistka. Absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz szkoły muzycznej II stopnia. Łączy wrażliwość wizualną z doświadczeniem sceniczno – muzycznym.

Wystawy/działania w ramach Czynnej: