Adrianna Gołębiewska

Adrianna Gołębiewska urodzona w 1991 roku, w Gdańsku. Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdyni. W roku 2015 ukończyła studia magisterskie na wydziale Scenografii Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2017 roku obroniła dyplom magisterski na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Laureatka nagrody im. Jerzego Moskala oraz nagrody specjalnej dyrektora Teatru Śląskiego na Festiwalu Nowej Scenografii w Katowicach (2013), nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014), nagrody na Beijing International Biennale w Pekinie (2014), nagrody za najlepszy dyplom artystyczny, który powstał na kierunku edukacja artystyczna w dziedzinie sztuk plastycznych w Projekcie Edukacja Artystyczna (2018), Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi (2019), a także Grand Prix w konkursie Fundacji Iki OŻYWIENIE (2021). Jej prace znajdują się w zbiorach kolekcji Młodych Artystów PKO Banku Polskiego. Scenografka, autorka kolaży, fotografii, obiektów rzezbiarskich, utworów video oraz instalacji multimedialnych.

Wystawy/działania w ramach Czynnej: