Galeria Czynna (Ogórek / Polak / Załuski) to partyzanckie przedsięwzięcie samoorganizacyjne i alterinstytucjonalne.  

Naszym celem jest realizacja krótkotrwałych zdarzeń artystycznych oraz artystyczno-społecznych w przestrzeniach, które nie muszą być związane ze sztuką, ale są interesujące, dostępne i pasują nam do danego konceptu. 

Galeria Czynna narodziła się z wkurwu.

Jest czynna nieregularnie, raczej sporadycznie, po godzinach, zawsze wtedy, gdy coś się w niej dzieje.