Między – dźwięki

Znaleźliśmy się w zapomnianej świątyni ukrytej w sercu miasta. W naszych uszach mieszały się dźwięki ulicy dobiegające przez wyszczerbione okna i dźwięki naszych ciał odbite w pogłosie wysokiego sklepienia bożnicy. Ta chwila otworzyła naszą pamięć. A pamięć ta zdała się być zatrzymana i zarchiwizowana w tym miejscu. Odnalezienie kodu do jej odszyfrowania wymagało czasu i próby ponownego rozedrgania ścian dźwiękami. Swoją obecnością wybudzaliśmy ze skrzypiących ław i spod spękanych tynków wspomnienie odległych szeptów, oddechów i modlitw.

Aleksandra Chciuk i Kuba Krzewiński

Aleksandra Chciuk zajmuje się sztukami wizualnymi oraz kompozycją muzyczną, pianistka. Absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz szkoły muzycznej II stopnia. Łączy wrażliwość wizualną z doświadczeniem sceniczno – muzycznym.

Kuba Krzewiński – kompozytor i skrzypek zajmujący się tematem cielesności i dotyku. Współtwórca festiwalu Musica Privata, autor performatywnej muzyki kameralnej oraz twórca obiektów dźwiękowych ameublement de musique.

Między – dźwięki