Bezczynna

Nadprodukcja, nadwyżka, nadpodaż, nadkomplet, naddatek, przerost, hipertrofia, zbytek, przepełnienie, przeciążenie… Jest wiele powodów, które zadecydowały o tym, że Czynna zmieniła się w BezCzynną. Choć Czynna nie utożsamia się z pasywnością, biernością, bezruchem, bezczynem, martwotą, impotencją, gnuśnością, apatią, marazmem, bezwolnością, nygusostwem, odrętwieniem, inercją, bezwładem, zastojem, stagnacją, jałowizną, immobilizmem, obłomowszczyzną, letargiem, kwietyzmem, próżniactwem i niechęcią do czynu……

to tym razem zaprosiliśmy Was w tajemnicze miejsce, gdzie wspólnie nie robiliśmy niczego. Czasami wspólnota, solidarność i wsparcie polegają na tym, by samemu wycofać się z czynu i umożliwić go innym. Zrobiliśmy to razem, a budżet na realizację wystawy przekazaliśmy wybranym przez nas ukraińskim artystom/kom. Wydarzenie odbyło się w ramach Fotofestiwalu – Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi.

Bezczynna