1350 g

1350 gramów to średnia waga ludzkiego mózgu. Na wystawie były prezentowane prace malarskie Anny Bąk z lat 2009–2013. Stanowią one swoiste „krajobrazy mentalne” czy też „pejzaże konceptualne”. To obrazy umysłu: wygenerowane przez umysł i obrazujące umysł, który doświadcza swojej cielesności i fizjologicznego ciężaru, swojej „mózgowości”. Chodzi tu o umysł owładnięty afektem. Czasem jest to afekt ciążący i trudny do zniesienia – mocny, przybijający, dołujący, destrukcyjny. Rzadziej jest on lekki i energetyzujący: porusza, porywa, niesie przyjemność, ociera się o zachwyt. Czasem oba typy afektów współwystępują ze sobą, a w krańcowej postaci jednego można niespodziewanie odnaleźć drugi. Chodzi więc o umysł owładnięty afektem, ale też umysł, który trwa w afekcie, ćwiczy się w nim, by dzięki niemu ćwiczyć też postawę oporu wobec rzeczywistości. Ton i rytm – czy raczej arytmię – do tego ćwiczenia podawało wideo „Mindshake” z 2012 roku, z autorską muzyką artystki.

Anna Bąk (ur. 1984) –  absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W swojej działalności artystycznej posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu: maluje, tworzy obiekty, ruchome obrazy i dźwięki. Uczestniczyła w licznych wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Galerii Enblanco oraz Grimmuseum w Berlinie, Galerii Spedition w Bremnie, Galerii 9/10 i SKALA w Poznaniu, Galerii Czynnej i Pracowni Portretu w Łodzi, a także w festiwalach Trans Art w Bolzano i Warszawska Jesień. Do jej ostatnich wystaw należą: „Belly-talker” w Galerii Eastcontemporary w Mediolanie (2022) „Rzeczy, które przychodzą falami” w Galerii Skala w Poznaniu (2021) oraz „Drumming the night” w Pracowni Portretu w Łodzi (2019). W 2015 roku otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Łodzi dla osób zajmujących się twórczością artystyczną. Od 2011 roku pracuje w Pracowni Multimediów na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Mieszka w Poznaniu.

1350 g